สามารถติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

ช่องทางในการติดต่อ

Help Desk

02-470-9833

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br /> (ในวันและเวลาราชการ)

Online Application

@pisacenterobec

Line QR Code

Enter your keyword